E-poštni marketing je odličen način za pridobivanje kupcev in omogoča zelo direktno komunikacijo s kupcem, preko različnih sporočil. Če poenostavimo, je e-poštni marketing digitalni sorodnik klasične pošte, ki jo prejemate v nabiralnik praktično vsak dan. E-pošta je še vedno najbolj pogosto uporabljen komunikacijski kanal v poslovnem svetu. Je ena izmed oblik direktnega marketinga, ki preko elektronske komunikacije omogoča, da:

  • stopite v neposreden stik z relevantno publiko,
  • bolje spoznate svojo stranko in izveste več o njenih interesih, demografskih podatkih …
  • zgradite dolgoročen odnos s ciljno publiko,
  • soustvarjate identiteto in utrjujete blagovno znamko na trgu.

E-poštni marketing je fantastičen način za graditev zveste baze sledilcev, kar ponuja številne možnosti za povratne nakupe. Pomembno je, da s svojimi bralci gradite dolgoročne, obojestransko koristne odnose.